Werkwijze


Hoe wij werken
Wanneer u zich aanmeldt, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Voorafgaand hieraan sturen wij u een formulier (behandelovereenkomst) toe waarop u in het kort een aantal zaken (zoals uw hulpvraag en klachten) kunt aangeven. Na het intakegesprek volgt meestentijds een kort psychologisch onderzoek en wordt u gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Vervolgens wordt er, in overleg met u, een behandelplan opgesteld, waarna de uitvoering hiervan wordt gestart. De vragenlijsten voor het kort psychologisch onderzoek kunt u aansluitend na het eerste gesprek/consult invullen. Het bespreken van de uitslagen en het opstellen van het behandelplan volgt in het tweede gesprek/consult.

Wat wij behandelen
Wij bieden identiteit bewuste hulp in de vorm van begeleiding en behandeling van volwassenen en kinderen met o.a.:

 • Relatieproblemen; zoals tussen man en vrouw, tussen ouder en kind of tussen werkgever en werknemer
 • Opvoedingsvragen/-problemen; over bijvoorbeeld het omgaan met emoties van kinderen of hoe te handelen bij bepaald (ongewenst) gedrag
 • Gezins- en huwelijksproblemen; zoals conflicten in het gezin en huwelijk
 • Persoonlijke problematiek; zoals depressie, angst, dwang, onzekerheid, geslotenheid, somberheid, moeite met het uiten van gevoelens, identiteitsvragen, problemen vanuit jeugd/opvoeding
 • Traumaverwerking; (o.a. middels EMDR) bij PTSS of andere verwerkingsproblemen (o.a. misbruik of jeugdtrauma’s)
 • Arbeidsproblemen; zoals burn-out, conflicten met de werkgever
 • Rouwverwerking en -begeleiding
 • Ontwikkelingsstoornis; zoals ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en AD(H)D
 • Slaapproblemen; slapeloosheid (insomnia), slaapkwaliteit, verstoringen in de slaap
 • Psychologisch onderzoek/Diagnostiek bij volwassenen en kinderen
 • Vertrouwenszaken; zoals in kerk, privé of werk
 • Staat uw situatie of klacht niet hierboven? Neem contact met ons op. In veel gevallen kunnen we u helpen

In de regel vinden behandelingen plaats in onze praktijk. Het is tevens mogelijk om de behandeling of gesprekken via een onlineverbinding te laten verlopen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Contact

Reformatorische
Psychologenpraktijk Nederland

44 R I-straat 2
4051 AR Ochten

T +31 (0)344 667042
E info@rpnederland.nl

Bel mij terug » Online aanmelden » Stel een vraag » » Voor verwijzers